Esgehucht ten zuiden van Beilen, hiervan gescheiden door de Ter Horstermaden aan weerszijden van het Linthorst Homankanaal, voorts ten westen van de spoorlijn Groningen-Zwolle. De nieuwe woonwijk 'Nagtegael' ligt tussen Ter Horst en Beilen. De naam 'Nagtegael' komt van het Nachtegaalpad, een pad om bij de landerijen te kunnen komen. Het pad begon in Terhorst en eindigde bij Smalbroek 7. Dit pad lag ook in het kerkepad, dat vanaf Spier liep. Kerkgangers uit Spier liepen over de Moraine en het Nachtegaalpad naar de kerk in Beilen. In de winter kregen ze een kooltje van de koster voor in stoof om de voeten op te warmen.

Ten zuiden van de buurtschap ligt de Ter Horsteresch, ten zuidwesten het Ter Horsterzand (bos, woeste grond) met de Makkumerplas.

In 1844 Ter-Horst, 1851-1855 Ter Horst, 1865-1868 Terhorst. De betekenis van de naam luidt: met kreupelhout begroeide hoogte.

Op de voorgrond de oude boerderij van GerdingIn de naam Ter Horst betekent horst: verheffing in het land. De nederzetting Ter Horst is gebouwd op een zandvlakte, die omzoomd wordt door laag en woest land, dat in het verleden werd gebruikt als weide- en hooiland of voor het afgraven van zoden en veen. Ter Horst is een satellietdorp, vanuit Makkum gebouwd. In 1612 werd bij de buurschap Makkum een zekere Jacob Ter Horst vermeld. Tussen 1612 en 1630 kwam er een tweede boerderij bij, tussen 1691 en 1742 een derde boerderij en omstreeks 1790 kwam de vierde boerderij erbij. Op het einde van de 18de eeuw trouwde Albert Jans Weurding met Willemtje Hendriks Gerding. Deze beide families bezitten dan de boerderijen en het merendeel van de grond van de Ter Horster es.

In deze periode wonen er geen keuters in Ter Horst.

Op vrijdagmorgen 9 november 1764 werd de buurschap Ter Horst opgeschrikt door de vondst van een dood kindje onder het stro in de bedstede van Femmechjen Jans Warrijs. Dezelfde morgen bracht haar vader, Jan Warrijs, zijn dochter weg, vermoedelijk naar Uithuizen. Op zondagmorgen keerde hij terug in Ter Horst. Zijn dochter vluchtte vanuit Uithuizen naar Emden. Zij keerde nimmer terug in het kerspel Beilen. Door haar vlucht ontkwam zij aan justitiële vervolging en aan de doodstraf door wurging.

Rond 1800 werden de eerste woningen in Smalbroek gebouwd; hierdoor vindt daar de uitbreiding plaats.

In 1946 stonden er 16 woningen in Ter Horst, dat verreweg het kleinste gehucht in de voormalige gemeente Beilen is. Makkum volgt dan met 27 woningen.

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.